Úvodník

Co nejsrdečněji Vás vítáme na stránkách obce Broumov v západních Čechách.

Broumov je bývalá chodská ves, která patřila k zemskému obrannému systému. Díky své nadmořské výšce (520 – 600m n.m.) má podhorský charakter. Je obklopena pásmem hraničních lesů, které jsou součástí CHKO Český les. Broumov samotný je součásti Dyleňské vrchoviny s nejvyšší horou Dyleň (940m n.m.)

Současný počet obyvatel je 140 osob, z toho 16% tvoří lidé v důchodovém věku, 54% v produktivním věku a 30% děti a mládež.

Podrobnější informace na Vás již čekají pod jednotlivými odkazy naší prezentace.

Budeme velmi rádi, když k nám zavítáte a poznáte kouzlo okolní krajiny i naší obce.