Dokumenty

Rozpočet

Předpisy a zákony

Požární řád obce

Požární poplachová směrnice

Řád_ohlašovny_požáru_2016

Vyhláška č1-2017 – komunální a stavební odpad – sběr, přeprava, třídění.

Vyhláška č1-2018 – poplatek za komunální odpad.

Pravidla prodeje pozemků

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 – poplatek z ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 – poplatek ze vstupného

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 – poplatek za užívaní veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 – systém nakládání s komunálním odpadem

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020 – o místním poplatku ze psů

Řád veřejného pohřebiště 01/2021

 

 

Územní plán