Kultura a společenský život v obci

Noví obyvatelé přicházeli do Broumova v rámci osidlování pohraničí po roce 1945 z různých koutů republiky. Přinášeli s sebou různé zvyky a obyčeje, díky tomu se v Broumově vytvářely nové tradice, které se snažíme udržet a dále rozvíjet.

V obci se obnovila oslava Masopustu. Udržují se velikonoční svátky, oslava dne dětí, stavění májky a jiné. V lednu  vybírají pro charitu Tři králové. Podle starých zvyklostí je každoročně přivítáno jaro. Morana jako pohanská bohyně smrti, jež zosobňuje zimu, je spálena a odnesena ze vsi. V červenci do obce zavítá procesí z Německa. Mezi další kulturní akce tradičně patří rozloučení s prázdninami, vítání občánků, lampiónový průvod,Anenská pouť a Anenská zábava.  O Vánocích se na Štědrý večer  občané o půlnoci scházejí v kapli sv. Anny, kde zpívají koledy za doprovodu skupiny složené z místních občanů. Nechybí ani adventní koncerty, čert a Mikuláš nebo divadlo.

V roce 2006 se poprvé konala Anenská pouť. Při této příležitosti byla vysvěcena opravená kaple sv. Anny a obecní prapor, který společně s novým obecním znakem byl toho roku schválen Poslaneckou sněmovnou. Vytvořením znaku i praporu se obec hlásí k příslušnosti k historickým chodským obcím.

V roce 2003 získal Broumov  zvláštní oceněníZa pospolitost a přeshraniční spolupráciv soutěži Vesnice roku.
V roce 2006  zvláštní ocenění za aktivity občanů.
V roce 2007 získal Broumov v soutěži Vesnice roku ocenění Modrá stuha.
V roce 2008 získal Broumov v soutěži Vesnice diplom  za spolupráci se zahraničním partnerem a ocenění Nejsympatičtější starosta.
V roce 2009 získal Broumov v soutěži Vesnice roku diplom Za vzorné vedení obecní kroniky.
8. prosince 2009 – účast v 1. ročníku soutěže „O nejlepší kroniku Plzeňského kraje“.

V roce 2012 Zelená stuha.

V roce 2014 Cena naděje pro živý venkov – za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích.

V roce 2014  Zlatá cihla – kategorie B: Obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby.

Svěcení kaple sv. Anny Předávání obecního znaku Svěcení obecního znaku
Svěcení kaple sv. Anny Předávání obecního znaku Svěcení obecního znaku

Od roku 1990, kdy obec iniciovala otevření hranic a vybudování přechodu Broumov – Mähring, se pravidelně po pěti letech koná setkání těchto dvou spřátelených obcí. Za tyto aktivity obec obdržela v roce 2003 zvláštní ocenění “Za pospolitost a přeshraniční spolupráci”. V roce 2015 se setkání uskutečnilo v Broumově, a to 9. 5. 2015.

V obci působí občanské sdružení ženJaga klub, které pořádá vítání občánků, společenské taneční zábavy a všechny ostatní akce pro děti.

Obec je součástí mikroregionu Lučina se sídlem v Halži, podílí se na rozvoji a budování cyklotras.

Plán akcí na rok 2015

 • Tříkrálová sbírka 9. 1. 2015
 • Masopust 14. 2. 2015
 • MDŽ 7. 3. 2015 v 18 hodin
 • Vítání jara – Morana 29. 3. 2015 v 15 hodin
 • Májka 30. 4. 2015
 • Setkání spřátelených obcí Broumov – Mähring v Broumově 9. 5. 2015
 • Vítání občánků podzim 2015
 • Den dětí a rozloučení s prázdninami 22. 8. 2015
 • Procesí 24. 7. 2015
 • Anenská pouť a Anenská zábava 25. 7. 2015
 • Lampiónový průvod 31. 10. 2015
 • Čert a Mikuláš 5. 12. 2015
 • Vánoční zpívání 24. 12. 2015 ve 22:30 h

Kulturní akce 2015

 • Tříkrálová sbírka v Broumově 9. 1. 2015
 • Masopust 14. 2. 2015 od 11 hodin. V průvodu bylo možné vidět: Adama a Evu, indiánku, medvěda s medvídětem, tygříka, mouchu, upíra, vězně, jaro, mnicha, abatyši, šmoulinky, bandity, čertici, nevěstu, kuchařku, rytíře, vojáka, pejska, oslíka a jiné.
 • Vítání jara – Morana 29. 3. 2015 Akce byla odvolána pro velkou nepřízeň počasí.
 • MDŽ 7. 3. 2015 od 18 h proběhlo na zámečku sv. Víta.
 • Májka 30. 4. 2015
 • Setkání spřátelených obcí Broumov – Mähring se uskutečnilo v Broumově 9. 5. 2015
 • Do vesnice zavítá komise ze soutěže Vesnice roku 28. 6. 2015

Kulturní akce 2014

 • Masopust 22. 2. 2014: V Broumově se uskutečnil masopust. Průvodem šlo plno masek: Medvěd, vodník, indiánka, hejkal, bezdomovec, trestanec a mnohé další. Večer proběhla zábava ve Staré hospodě.
 • Tříkrálová sbírka 5. 1. 2014
 • Stavění Máje 30. 4. 2014: Májka se stavěla tradičně na návsi. Nechybělo točené pivo a občerstvení.
 • Ježdění na koni 4. 5. 2014
 • Dětský den 21. 6. 2014: V pohádkovém lese na děti čekal hejkal, čert a Káča, hloupý Honza, králíci, kouzelník, víly, rybář, vodník, čarodějnice, loupežníci. Děti si mohly zastřílet nebo zajezdit na koni.
 • Procesí 25. 7. 2014
 • Slavnostní otevření víceúčelového zařízení v Broumově 26. 7. 2014
 • Otevření obecní knihovny 12. 8. 2014
 • Dovolená Jagy na Moravě 10. – 14. 9. 2014
 • O Broumov se zajímá rozhlas 12. 12. 2014
 • Adventní koncert 13. 12. 2014
 • Lampiónový průvod 1. 11. 2014
 • Vánoční zpívání 24. 12. 2014
 • Vystoupení pro seniory 27. 12. 2014

Fotografie ze všech kulturních akcí najdete v naší fotogalerii.