Organizační struktura

Název

Broumov

Důvod a způsob založení

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obecvystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce. Dalšími orgány jsou starosta, obecní úřad, výbory a zvláštní orgány obce (komise). Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti.

Přenesenou působnost stanovenou zvláštními zákony obec nevykonává, má uzavřenou veřejně právní smlouvu na výkon přenesené působnosti s Městem Planá v rozsahu stanoveném zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Organizační struktura

Organizační strukturu tvoří starosta, místostarosta, zastupitelstvo a zaměstnanci obce.

Starosta

Mgr. Roman Siladi
mobil: +420 608 542 039

Místostarosta

Petr Kříž
mobil: +420 731 612 546

Zastupitelé

Bc. Jaroslava Petrová
Mgr. Pavel Dranko
Ing. Ondřej Liška
Ing. Bc. Monika Lišková – předseda kontrolního výboru
Ing. Pavel Nečas – předseda finančního výboru