Podnikatelská sféra

Pracovní příležitosti v obci jsou omezené, pouze s možností zaměstnání u soukromě podnikajících subjektů (restaurace, čerpací stanice, těžba dřeva, zemědělská činnost). Obec má v současné době dva zaměstnance.

Poloha obce na hraničním přechodu a procházející cykloturistická stezka určují charakter podnikání v obci, který je zaměřen na nabídku služeb. V obci jsou tři restaurace (Stará hospoda, zámeček u sv. Víta a Levandule na hranicích). V Broumově je dále autoopravna, kterou provozuje pan Stec, čerpací stanice a České rybářství – pstruhové pracoviště Broumov. Veterinární činnost provozuje MVDr. Eva Lišková.

V Broumově se nachází knoflíkárna, živnost provozuje klempíř, tesař a pokrývač Miroslav Kostohryz.  Kadeřnictví si otevřela paní Hlavsová.

Dále je v Broumově  několik soukromě hospodařících rolníků. První a rozlohou nejvýznamnějším soukromě hospodařícím subjektem je Ing. Ondřej Liška, který provozuje ekologickou farmu (krávy bez tržní produkce mléka, koně). Převážně na pozemcích v západní části obce hospodaří Jaroslav Siládi. Chovem ovcí se zabývá pan Stec a pan Kohoutek.

Obcí vede cykloturistická stezka. Je zde možnost občerstvení v restauračních zařízeních i možnost ubytování. Turisté zde mohou využít dobré podmínky pro rybaření a houbaření, v zimě jsou zde ideální podmínky pro jízdu na běžkách.

Obec sama nepodniká. Ve vlastnictví obce je veřejné osvětlení a veřejný vodovod.