Turistické cíle

CHKO Český les

Charakteristika

Český les tvoří pohraniční pohoří od domažlické části Českého lesa po Dyleňský les. Je geomorfologickým pokračováním Šumavy.

Do roku 1990 byla velká část oblasti v hraničním pásmu a tím byla veškerá hospodářská činnost dosti omezena. Většina obcí s odsunem německého obyvatelstva zanikla, což přispělo i k tomu, že se jedná o území relativně nenarušené lidskými zásahy. Velkoplošná ochrana tohoto území nebyla v minulosti zvažována právě z důvodů existence hraničního pásma, i když si ochrana přírody uvědomovala přírodovědecký význam celé oblasti.

Dnes se ukazuje význam Českého lesa z hlediska ochrany přírody v podobě původních lesních společenstvech na různých stanovištích, které jsou cenné pro svojizachovalost v rámci celé České republiky. Jedná se o různá společenstva bučin a jedlobučin až o podmáčené smrčiny a vrchoviště s výskytem borovice blatky.

Český les se stále více ukazuje jako významné studijní území vývoje vegetace v jednotlivých sukcesních stádiích v jednotlivých vegetačních stupních na plochách obcízaniklých po druhé světové válce.

Základní údaje

Rozloha: 473,42 km2
Vyhlášení: nařízením vlády č. 70/2005 Sb.
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO:

 • 1 národní přírodní rezervace
 • 1 národní přírodní památka
 • 16 přírodních rezervací a 1 se připravuje na vyhlášení
 • 5 přírodních památek

Rybaření:

RYBNÍK FARSKÝ (6,0 ha)

Rybník se nachází v obci Broumov, 8 km od Plané u Mariánských Lázní.
Možnost hodinového rybaření.

Doba lovu:
1. 1. – 31. 12. 2007 08:00 – 21:00 hod. nejsou stanoveny žádné míry, lov na 2 pruty

Prodej oprávnění k lovu ryb: p. Siládi, Broumov 106 tel.: +420 606 853 882, denně 08:00 – 10:00 hod

Lovené ryby:

 • kapr
 • štika
 • candát
 • sumec
 • amur
 • lín
 • siven

Ceník: 1 den: 400,- Kč, denní limit 1 ks ušlechtilé ryby.

RYBNÍK KAJETÁN (2,29 ha)

Možnost hodinového rybaření.

Doba lovu:
1. 1. – 31. 12. 2007 08:00 – 21:00 hod. nejsou stanoveny žádné míry, lov na 2 pruty

Prodej oprávnění k lovu ryb: p. Siládi, Broumov 106 tel.: +420 606 853 882, denně 08:00 – 10:00 hod

Lovené ryby:

 • kapr
 • lín
 • amur
 • štika
 • candát

Ceník: 1 den: 400,- Kč, denní limit 1 ks ušlechtilé ryby.

Cyklostezky

cyklotrasa Tři Sekery - Broumov

Tři Sekery – Broumov

Tato cyklostezka je součástí cyklotras č. 8450 a č. 36 (Potůčky – Žďár-hr.p., Komorní hůrka – Starý Hrozňatov-hr.p.) v celkové délce 193km.

Délka cyklotrasy Tři Sekery – Broumov je 6km.
Stezka je značená.

cyklotrasa Broumov - U Modřínu

Broumov – U Modřínu

Tato cyklostezka je součástí cyklotrasy č. 8450 (Potůčky – Žďár-hr.p., Komorní hůrka – Starý Hrozňatov-hr.p.) v celkové délce 193km.

Délka cyklotrasy Broumov – U Modřínu je 3,9km.
Stezka je značená.

cyklotrasa Broumov-Jalový Dvůr

Broumov – Jalový Dvůr

Tato cyklostezka je součástí cyklotrasy č. 36 (Měděnec – Všeruby) v celkové délce 272km.

Délka cyklotrasy Broumov – Jalový Dvůr je 3km.
Značení stezky se připravuje.