Veřejné informace

IČO

00573680

Žádosti o informace

Příjem žádostí o informace je prováděn písemnou formou na OÚ Broumov.

Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Písemnou formou na OÚ Broumov.

Opravné prostředky

Písemnou formou na adrese OÚ.

Formuláře

Předpisy a zákony.

Úhrady za poskytování informací

Obec Broumov poskytuje informace zdarma.

Licenční smlouvy

obec nemá licenční smlouvy

Požární poplachová směrnice

Požární poplachová směrnice