Výroční zprávy

2006, 2007, 2008

  • počet podaných žádostí o informace – 0
  • počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0
  • výsledky řízení o sankcích za nedodržování
    tohoto zákona bez uvádění osobních údajů – 0